Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXIII/ 256/2008 w sprawie odwo??ania Sekretarza Miasta Leszna

UCHWA?A NR XXIII/ 256/2008 w sprawie odwo??ania Sekretarza Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 256
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008UCHWAŁA NR XXIII/ 256/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Leszna


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 30 września 2008 r. odwołuje się Pana Antoniego Mazankiewicza ze stanowiska Sekretarza Miasta Leszna.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/256/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Leszna


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy. Natomiast w związku z art. 70 ustawy kodeks pracy – pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Ponadto zgodnie z art. 70 § 11 odwołanie powinno być dokonane na piśmie.

Pan Antoni Mazankiewicz – Sekretarz Miasta Leszna złożył do Prezydenta Miasta Leszna wniosek o rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę.
Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr X/43/90 z dnia 21 grudnia 1990 roku Pan Antoni Mazankiewicz został powołany na stanowisko Sekretarza Miasta Leszna.

W związku z wnioskiem Sekretarza, który posiada uprawnienia do przejścia na emeryturę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Opracowanie:
Agnieszka Kania
Kierownik Referatu Kadr i Obsługi PrawnejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.