Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/255/2008 w sprawie budowy bezp??atnych parking??w i miejsc postojowych w Lesznie

Uchwa??a Nr XXIII/255/2008 w sprawie budowy bezp??atnych parking??w i miejsc postojowych w Lesznie

Numer uchwa??y: 255
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008
Uchwała Nr XXIII/255/2008

Rady Miejskie Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie budowy bezpłatnych parkingów i miejsc postojowych w LesznieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 10 ust. 1 Statutu Leszna.

§ 1

Rada Miejska Leszna, przychylając się do oczekiwań mieszkańców zobowiązuje Prezydenta Leszna do:

1. Przygotowania analizy możliwości budowy nowych, bezpłatnych parkingów oraz adaptacji już istniejących w celu zwiększenia ilości takich miejsc na terenie Leszna –podejmując współpracę z właścicielami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi podmiotami – w terminie do 6 miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIII/255/2008 Rady Miejskie Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie budowy bezpłatnych parkingów i miejsc postojowych w Lesznie.
W ostatnich 16 latach drastycznie zwiększyła się ilość pojazdów w mieście. Na koniec 2007 r. było ich 32.116. W ostatnim roku przybyło ich ponad 2.000, a w ostatnich pięciu latach ponad 8.000. W Lesznie coraz trudniej zaparkować przyjeżdżającym do Leszna kierowcom, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta. Bez szczególnych badań można stwierdzić, że problem parkowania jest jednym z podstawowych problemów dla mieszkańców miasta. Ilość obecnie funkcjonujących miejsc parkingowych jest nieadekwatna do potrzeb. Miasto powinno aktywnie włączyć się w rozwiązanie tego problemu dlatego też proponujemy Wysokiej Radzie przychylenie się do petycji mieszkańców i przyjęcie niniejszej Uchwały.
Dowodem na powyższe stwierdzenia jest oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy zebrali podpisy pod petycją do władz miasta w tej sprawie.
Radni podpisani pod niniejszą uchwałą wnoszą o jej przyjęcie.
Podpisy Radnych wnoszących Uchwałę:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Olejniczak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.