Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/ 254/2008 w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwa??a Nr XXIII/ 254/2008 w sprawie nadania nazwy rondu

Numer uchwa??y: 254
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008Uchwała Nr XXIII/ 254/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 roku


w sprawie: nadania nazwy rondu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Rondu zlokalizowanemu w Lesznie u zbiegu ulic: Kąkolewskiej, Osieckiej i Unii Europejskiej nadaje się nazwę:


RONDO GRZYBOWO


Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXIII/254/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W związku z realizacją budowy nowego ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic Kąkolewskiej, Osieckiej i Unii Europejskiej oraz koniecznością określenia nazwy dla tego ronda Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej Leszna proponuje nadać mu nazwę RONDA GRZYBOWO.

Proponowana nazwa ronda odnosi się bezpośrednio do nazwy dzielnicy miasta Leszna w której rondo jest usytuowane – Grzybowa i będzie drugim rondem w Lesznie, po Rondzie Gronowo nawiązującym do nazwy dzielnicy miasta.

Radni Klubu Radnych Lewicy mając na uwadze powyższe wnoszą do Wysokiej Rady o przyjęcie niniejszego projektu uchwały.Opracował:
Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Olejniczak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.