Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/243/2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

UCHWA?A Nr XXIII/243/2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 243
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008
UCHWAŁA Nr XXIII/243/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 2.500 000 zł. (słownie: 2 miliony pięćset tysięcy zł.) na rok 2009 na realizację zadania pn.:

„Budowa hali sportowo – widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego”.

§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/243/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących finansowania budowy hali sportowo – widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego, która ma być wykonana w terminie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2009 r.

W wyniku złożonych ofert cena najkorzystniejszej oferty wynosi 6.200.000 złotych.

Budowa hali sportowo – widowiskowej zostanie sfinansowana w następujący sposób:

• kwota 4 000 000,00 zł. ze środków przeznaczonych w budżecie Miasta Leszna na 2008 rok - Modernizacja i budowa obiektów i urządzeń sportowych – Budowa hali sportowo – widowiskowej w Lesznie przy ul. Szczepanowskiego.
• Kwota 2.500 000,00 zł. – uchwała RM Leszna o zaciągnięcie zobowiązania finansowego na zadanie i w konsekwencji ujęcie kwoty w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.

Realizacja przedmiotowej uchwały pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.