Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/244/2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XXIII/244/2008 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 244
Numer sesji: XXIII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXIII/244/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy zł) z terminem płatności w roku 2009 na realizację zadania pn.:

„Opracowanie programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji
deszczowej dla miasta Leszna”.

§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/244/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.


Prezydent przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących finansowania opracowania programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna, który ma być wykonany w terminie od 1 lipca 2008r. do 30 listopada 2009r.

Według oferty złożonej w nierozstrzygniętym przetargu nieograniczonym koszt opracowania powyższego programu wynosi 600.000 zł brutto.

Realizacja przedmiotowej uchwały pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac projektowych od dnia 1 lipca 2008r.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.