Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ

Przetarg nieograniczony na zmian? sposobu ogrzewania z w?glowego na ogrzewanie gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilo??ci i sposobie wykonania okre??lonym w SIWZ

Data publikacji: 20.06.2008
Termin sk??adania ofert: 11.07.2008

OGŁOSZENIE
MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE
UL. J. DEKANA 10

Tel. (065) 526-86-30 fax. (065) 526-87-85

Ogłasza przetarg nieograniczony na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewanie
gazowe w lokalach mieszkalnych w Lesznie, w ilości i sposobie wykonania określonym w
SIWZ

WARUNKI;
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 oraz nie
podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami), a takŜe spełniają warunki określone w SIWZ.

TERMIN REALIZACJI; 30A PŹDZIERNIK 2008r.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
InŜ. Wojciech Sierpowski w godz. 0800 - 1400
Tel. (065) 526-86-30 wew. 111 , fax. (065) 526-87-85
e-mail mzbkktr@op.pl

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
Siedziba zamawiającego pokój nr 19

OFERTY NALEśY SKŁADAĆ W TERMINIE DO; 11-07-2008r. do godz. 1000.
OTWARCIE OFERT; 11-07-2008r. godz. 1000 pokój nr 35.
KRYTERIA WYBORU; cena 100%

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wojciech Sierpowski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.