Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/239/2008 Rady Miejskiej Leszna w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zaci?gni?cia zobowi?zania.

Uchwa??a nr XXII/239/2008 Rady Miejskiej Leszna w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zaci?gni?cia zobowi?zania.

Numer uchwa??y: 239
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

Uchwała nr XXII/239/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania.§ 1

Rada Miejska Leszna działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami) wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Prezydenta Miasta Leszna zobowiązania do kwoty 435 317,72 złotych wynikającego z umowy nr BS07-01845 z dnia 24 września 2007r. o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na przedsięwzięcie polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonego w Lesznie, przy ul. Racławickiej 20 i zabezpieczenia roszczeń Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z umowy.

§ 2

Realizacja zobowiązań następować będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/239/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zaciągnięcia zobowiązania.Podjęcie uchwały uzasadniają przepisy § 5 ust. 2 pkt. 2 Umowy nr BS07-01845 z dnia 24.09.2007r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na przedsięwzięcie polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonego w Lesznie, przy ul. Racławickiej 20.
Zgodnie z zapisami Umowy, uruchomienie wypłaty finansowego wsparcia nastąpi po przekazaniu do Oddziału Banku prowadzącego obsługę Umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Uchwały Rady Miasta określającej wysokość sumy do której Prezydent może zaciągać zobowiązania wynikające z Umowy wraz z odsetkami jeżeli wykorzysta je niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zakończy inwestycji w terminie określonym w umowie. Przyznane środki finansowe na wsparcie z Funduszu Dopłat są uruchamiane na pisemny wniosek Inwestora złożony w Oddziale Banku prowadzącego obsługę Umowy wraz z dokumentami określonymi w § 5 ust. 2 pkt. 2 Umowy.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.