Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/231/2008 w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia p.n. ??Budowa boiska wielofunkcyjnego? i zaci?gni?cie zobowi?zania.

Uchwa??a Nr XXII/231/2008 w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia p.n. ??Budowa boiska wielofunkcyjnego? i zaci?gni?cie zobowi?zania.

Numer uchwa??y: 231
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XXII/231/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” i zaciągnięcie zobowiązania.


Na podstawie art. 18 ust.1, ust 2 pkt 9 lit e i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Leszna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego do kwoty 150.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” miasta Leszna i podpisanie deklaracji do weksla.
§ 2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Miasta Leszna


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/231/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” i zaciągnięcie zobowiązania.W ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” Miasto Leszno składa wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m, które powstanie przy Szkole Podstawowej nr 12, ul. Rumuńska. Boisko będzie wyodrębnionym elementem „Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji” obok zrealizowanego już Miasteczka Ruchu Drogowego (wybudowanego ze środków miasta) oraz placu zabaw dla dzieci młodszych (postawionego ze środków Społecznego Komitetu Budowy Boisk). Kolejnymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach „Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji” będą boisko do koszykówki, siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej.
W przypadku akceptacji wniosku wymagane będzie podpisanie umowy o dofinansowanie i wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji w formie weksla „in blanco”.
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.
Opracował:
Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.