Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/228/2008 w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2008 roku pomocy finansowej Miastu Jarocin na zadanie w zakresie kultury ??Budowa Pomnika Genera??a Stanis??awa Taczaka?

Uchwa??a Nr XXII/228/2008 w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2008 roku pomocy finansowej Miastu Jarocin na zadanie w zakresie kultury ??Budowa Pomnika Genera??a Stanis??awa Taczaka?

Numer uchwa??y: 228
Numer sesji: XXII
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/228/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2008 roku pomocy finansowej Miastu Jarocin na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka”Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Miastu Jarocin w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie w zakresie kultury: „Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka”.

§ 2


Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia stosownej umowy z Prezydentem Miasta Jarocin.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w zawartej umowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXII/228/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia przez Miasto Leszno w 2008 roku pomocy finansowej Miastu Jarocin na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka”


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Jarocin na zadanie w zakresie kultury: „Budowa Pomnika Generała Stanisława Taczaka”.

Generał Stanisław Taczak był pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego, determinującego późniejsze losy Wielkopolski. Wkład Generała Stanisława Taczaka w skuteczne zapoczątkowanie zwycięskiego zrywu zbrojnego jest oczywisty, dlatego uzasadnione jest upamiętnienie tej postaci.
Pomnik stanie w Jarocinie na skwerze przy trasie nr 11, w pobliżu nieistniejącego domu, w którym urodził się Generał Stanisław Taczak.

Wzniesienie Pomnika zbiegnie się z przypadającą w 2008 roku 90 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a odsłonięcie nastąpi w dniu 16 stycznia 2009 r., tj. w 90 rocznicę przekazania dowództwa przez ówczesnego majora Stanisława Taczaka generałowi Józefowi Dowbór-Muśnickiemu.

Inicjatorem budowy pomnika jest burmistrz Jarocina, który zwrócił się do gmin Wielkopolski oraz gmin rejonów objętych Powstaniem Wielkopolskim o włączenie się w realizację przedsięwzięcia - budowę Pomnika Generała. Na cokole Pomnika planuje się umieszczenie informacji o podmiotach, które wspomogą budowę pierwszego Pomnika Generała Stanisława Taczaka.
Pomnik Generała , powstający z inicjatywy gminy Jarocin, stanie się wyrazem hołdu wszystkich Wielkopolan dla oddanego sprawie wyzwolenia Wielkopolski Generała Stanisława Taczaka.Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.