Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o zawarciu umowy w zapytaniu o cen? ??Wykonanie operatu szacunkowego okre??laj?cego warto??? nieruchomo??ci lokalowej stanowi?cej w??asno??? Miasta Leszna wraz z u??amkow? cz???ci? gruntu niezb?dnego do racjonalnego korzystania z budynku wraz z za???cznikiem stanowi?cym szkic okre??laj?cy przeznaczenie , powierzchni? i rozk??ad pomieszcze?? wykonany przez osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w tym zakresie ?

Informacja o zawarciu umowy w zapytaniu o cen? ??Wykonanie operatu szacunkowego okre??laj?cego warto??? nieruchomo??ci lokalowej stanowi?cej w??asno??? Miasta Leszna wraz z u??amkow? cz???ci? gruntu niezb?dnego do racjonalnego korzystania z budynku wraz z za???cznikiem stanowi?cym szkic okre??laj?cy przeznaczenie , powierzchni? i rozk??ad pomieszcze?? wykonany przez osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane w tym zakresie ?


Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Miasta Leszna wraz z ułamkową częścią gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku wraz z załącznikiem stanowiącym szkic określający przeznaczenie , powierzchnię i rozkład pomieszczeń wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w tym zakresie ”

Umowę zawarto z Wykonawcą:

Rzeczoznawcą Majątkowym Grażyną Bąk – Horała
Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami Technologiczno- Konstrukcyjne
ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno

Za wykonanie 1 operatu szacunkowego w wysokości 317,20 zł (brutto) (słownie: trzysta siedemnaście złotych 20/100) zgodnie z ofertą z dnia 21.01.2008 r.


Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Olga Grze??kowiak - tel: 065 529 82 13
Opublikowany dnia: 2008-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.