Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o zawarciu umowy w zapytaniu o cen? na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci zabudowanych stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna, po??o??onych: 1.przy Al. J. Krasi??skiego i ul. Skarbowej, zabudowanej dwoma budynkami po by??ej przychodni rejonowej, przeznaczonej do zbycia, 2.przy ul. Opali??skich zabudowanej budynkiem by??ej wymiennikowi c.o., przeznaczonej do oddania w trwa??y zarz?d, 3.przy ul. Lipowej, zabudowanej 3 gara??ami , przeznaczonej dozbycia, 4.przy ul. ?owieckiej, zabudowanej budynkiem u??ytkowym, przeznaczonej do zbycia.

Informacja o zawarciu umowy w zapytaniu o cen? na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci zabudowanych stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna, po??o??onych: 1.przy Al. J. Krasi??skiego i ul. Skarbowej, zabudowanej dwoma budynkami po by??ej przychodni rejonowej, przeznaczonej do zbycia, 2.przy ul. Opali??skich zabudowanej budynkiem by??ej wymiennikowi c.o., przeznaczonej do oddania w trwa??y zarz?d, 3.przy ul. Lipowej, zabudowanej 3 gara??ami , przeznaczonej dozbycia, 4.przy ul. ?owieckiej, zabudowanej budynkiem u??ytkowym, przeznaczonej do zbycia.


Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia o zawarciu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta Leszna, położonych :
1. przy Al. J. Krasińskiego i ul. Skarbowej, zabudowanej dwoma budynkami po byłej
przychodni rejonowej, przeznaczonej do zbycia,
2. przy ul. Opalińskich zabudowanej budynkiem byłej wymiennikowi c.o., przeznaczonej do oddania w trwały zarząd,
3. przy ul. Lipowej, zabudowanej 3 garażami, przeznaczonej do zbycia,
4. przy ul. Łowieckiej, zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonej do zbycia.”Umowę zawarto z Wykonawcą:

Rzeczoznawcą Majątkowym Leonardem Janiakiem
„WARBUD” Sp. C. M. L. Janiak
Zakładem Wycen Obsługi Budownictwa i Obrotu Nieruchomościami
ul. Rynek 35, 64-100 Leszno

1. dla nieruchomości przy ul. Opalińskich
w wysokości 610,00 zł (brutto) (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 12.03.2008 r.

2. dla nieruchomości przy ul. Lipowej
w wysokości 610,00 zł (brutto) (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 12.03.2008 r.

3. dla nieruchomości przy ul. Łowieckiej
w wysokości 610,00 zł (brutto) (słownie: sześćset dziesięć złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 12.03.2008 r.
i z wykonawcą:

Rzeczoznawcą Majątkowym Ireną Jakubiak
ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno

1. dla nieruchomości przy ul. Al. J.Krasińskiego – ul. Skarbową
w wysokości 2.440,00 zł (brutto) (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 12.03.2008 r.
Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawcy spełnili wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponowali najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Olga Grze??kowiak - tel: 065 529 82 13
Opublikowany dnia: 2008-04-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.