Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/221/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia??alno??ci Miejskiego Rzecznika Konsument??w w Lesznie za rok 2007.

Uchwa??a Nr XX/221/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia??alno??ci Miejskiego Rzecznika Konsument??w w Lesznie za rok 2007.

Numer uchwa??y: 221
Numer sesji: 20
Rok: 2008


U C H W A Ł A Nr XX/221/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie za rok 2007.


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 43 ustęp 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) Rada Miejska Leszna:


§ 1


Oceniając pozytywnie wielkie zaangażowanie w pracę Rada Miejska Leszna zatwierdza sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie za rok 2007.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XX/221/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie za rok 2007.Miejski Rzecznik Konsumentów w przewidzianym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów terminie złożył sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2007.
Uchwała ta ma charakter formalny, a potrzeba jej podjęcia wynika z dyspozycji art. 43 ustęp 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).
Sprawozdanie zostało omówione i zaopiniowana przez Komisję Praworządności i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 roku.


Opracowała:

Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.