Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/219/2008 w sprawie obj?cia dodatkowych 200 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a Nr XX/219/2008 w sprawie obj?cia dodatkowych 200 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 219
Numer sesji: 20
Rok: 2008


Uchwała NR XX/219/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: objęcia dodatkowych 200 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i objęcie w zamian 200 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 1 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/219/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku


w sprawie objęcia dodatkowych 200 udziałów w Samorządowym
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu


W budżecie na rok 2008 przeznaczono kwotę 100 000 zł (71095/§610) na objęcie 100 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do zapisu notarialnego, dzięki któremu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu dokona zmiany umowy spółki w sprawie podwyższenia kapitału.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jest spółką ważną dla rozwoju gminy. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielenia poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.
Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 29.02.2008):
 1 810 Bank Gospodarstwa Krajowego
 470 Gmina Gostyń
 350 Miasto i Gmina Krotoszyn
 300 Miasto Leszno
 180 Powiat Gostyński
 100 Gmina Rawicz
 70 Gmina Piaski
 50 i mniej udziałów mają: Gmina Krobia, Gmina Zduny, Gmina Pępowo, Gmina Poniec, Gmina Kobylin, Miasto Sulmierzyce, Gmina Pogorzela, Gmina Borek Wlkp., Gmina Dolsk, Gmina Koźmin Wielkopolski, Gmina Czempiń, Gmina Miejska Górka, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Gmina Pakosław, Gmina Jutrosin, Gmina Rydzyna, Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Gmina Bojanowo, Gmina Osieczna, Gmina Święciechowa

Od lutego 2004 roku z poręczenia Funduszu w Gostyniu skorzystało już 29 firm z Leszna. Łączna kwota na jaką uzyskały one poręczenie do 31.12.2007 to 2.882.520 zł.

Zapotrzebowanie na poręczenia jest jednak większe, zwłaszcza dla bardzo małych przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z tego też względu miasto Leszno powinno zwiększyć swoje udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Zwiększy to potencjał poręczeń dla leszczyńskich przedsiębiorców oraz umożliwi dokonanie wyboru korzystniejszej dla firmy oferty.
Podniesienie kapitału Funduszu pozwoli też zwiększyć maksymalną kwotę poręczenia, która na dzień dzisiejszy wynosi 285.000 zł.
W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.


Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.