Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » NIEODP?ATNE UDOST?PNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ, DO KT??REJ PRAWA PRZYS?UGUJ? SKARBOWI PA??STWA

NIEODP?ATNE UDOST?PNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ, DO KT??REJ PRAWA PRZYS?UGUJ? SKARBOWI PA??STWA

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ, DO KTÓREJ PRAWA PRZYSŁUGUJĄ SKARBOWI PAŃSTWA
I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 46.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982 ze zm. z 2006 r. Nr 164, poz. 1159).
• Upoważnienie Ministra Środowiska nr DG/ig/Mso/480/4767/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. do nieodpłatnego udostępniania informacji geologicznej przysługującej Skarbowi Państwa, zgromadzonej w powiatowym archiwum geologicznym.


II. Wymagane dokumenty:

• 2 egz. wniosku o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 164, poz. 1159)

III. Opłaty:

Brak.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.


V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy,
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30


VI. Tryb odwoławczy:

Brak


VII. Informacje dodatkowe:

1. Informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, z wyłączeniem próbek geologicznych, podlega nieodpłatnemu wykorzystaniu w celu:
- sporządzania projektów prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
- sporządzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
- wykonywania opracowań naukowych,
-wykonywania opracowań w celach dydaktycznych, prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych,
- wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonywania zadań przez organy administracji publicznej,
- ubieganie się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania górniczego na działalność regulowaną ustawą,
- sporządzanie dodatków do dokumentacji geologicznych złóż kopalin, w związku ze zmianą ich granic na skutek podziału złóż,
- sporządzanie wycen informacji geologicznej.

2. W przypadkach nie wymienionych w punkcie 1 obowiązuje udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem – informacje udostępnia marszałek województwa oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie upoważnień wydanych przez Ministra Środowiska.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.