Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » PRZYJ?CIE INFORMACJI DOTYCZ?CEJ OP?ATY EKSPLOATACYJNEJ

PRZYJ?CIE INFORMACJI DOTYCZ?CEJ OP?ATY EKSPLOATACYJNEJ

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

PRZYJĘCIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ
I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 84 ust. 9.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz. U. Nr 153, poz. 1773).
• Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1574).


II. Wymagane dokumenty:

• Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej.

Załączniki:
• Kopia dowodu wpłaty opłaty eksploatacyjnej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• Kopia dowodu wpłaty opłaty eksploatacyjnej na rachunek bankowy właściwej gminy, na terenie której prowadzona jest eksploatacja.

III. Opłaty:

Brak

IV. Termin złożenia informacji:

W ciągu 30 dni po upływie każdego kwartału.

Opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopaliny ze złoża przedsiębiorca ustala sam we własnym zakresie wnosi ją bez wezwania na rachunki podmiotów określonych w art. 86 Prawa G i G (60 % -stanowi dochód gminy, a 40 % dochód NFOŚIGW)

W przypadku nie wniesienia opłaty eksploatacyjnej w wyznaczonym terminie lub nie złożenia powyższej informacji, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty (art. 84 ust. 10)


V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy,
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30


VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji określającej z urzędu wielkość opłaty eksploatacyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od wydania decyzji.


VII. Informacje dodatkowe:

Stawki opłat eksploatacyjnych dla niektórych rodzajów kopalin – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1574).

L.p. Rodzaj kopaliny Jednostka miary
(j.m.) Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m)
1. Piaski i żwiry t 0,45
2. Surowce ilaste pozostałe m3 1,99
3. Torfy m3 1,02
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.