Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » PRZYJ?CIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z?O??A KOPALINY

PRZYJ?CIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z?O??A KOPALINY

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 45.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, 1151 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:

• Wniosek o przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża.

Załączniki:
• art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 136, poz. 1151 z późn. zm.)
• Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik.


III. Opłaty:

Przyjęcie dokumentacji nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik;
opłatę skarbową można uiścić w kasie: Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 albo wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.


IV. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym:
• W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,
• W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa organ zażąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji: w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez zastrzeżeń.


V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy,
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30
VI. Tryb odwoławczy:

1. Od zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń odwołanie nie przysługuje.
2. Od decyzji żądającej uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji przysługuje odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


VII. Informacje dodatkowe:

Dokumentację geologiczną sporządza się dla:
• określenia zasobów złoża oraz rozpoznania jego budowy geologicznej dla projektowanego zakładu górniczego
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.