Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZG?OSZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, WYKONANEGO W CELU WYKORZYSTANIA CIEP?A ZIEMI

ZG?OSZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, WYKONANEGO W CELU WYKORZYSTANIA CIEP?A ZIEMI

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

ZGŁOSZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, WYKONANEGO W CELU
WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI

I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 33.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).


II. Wymagane dokumenty:
• Zgłoszenie projektu prac geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
Załączniki:
• 4 egz. projektu prac geologicznych wykonanych w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).
• Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie, której są planowane prace geologiczne.
• Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik.
• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonanego w celu wykorzystania ciepła ziemi nie jest obłożone opłatą skarbową.
Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł, w przypadku gdy z wnioskiem występuje
pełnomocnik;
opłatę skarbową można uiścić w kasie: Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 albo wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.


IV. Termin załatwienia sprawy:

• W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu prac geologicznych organ ma prawo wnieść sprzeciw w drodze decyzji,
• Brak sprzeciwu w okresie 30 dni od dnia przedłożenia projektu prac geologicznych oznacza przyjęcie wniosku bez zastrzeżeń.


V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30


VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji stanowiącej sprzeciw przysługuje odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


VII. Informacje dodatkowe:

• Do wykonywania prac geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu prac geologicznych organ nie wniesie sprzeciwu,
• Sprzeciw wnosi się, jeżeli:
 zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach Prawa geologicznego i górniczego,
 prace geologiczne zaprojektowano w obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych i istnieje zagrożenie, że może to oddziaływać negatywnie na jakość ujmowanych wód.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.