Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » POZWOLENIE WODNOPRAWNE

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Art. 37, art. 122, art.128, art. 132, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r., Nr 233, poz. 1988 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006r., Nr 136, poz.964 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz.984ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Załączniki:
  1. operat wodnoprawny spełniający wymagania art. 132 ustawy Prawo wodne,
  2. decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
  3. opis prowadzonego działania sporządzony w języku niespecjalistycznym,
  4. zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków do ich kanalizacji – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.1 prawa wodnego,
  5. uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędnych do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
  6. dokumentacja hydrogeologiczna (1egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
  7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

 

 1. Opłata skarbowa od pozwolenia wodnoprawnego: 217 zł.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł – w przypadku, gdy Stronę przed Urzędem reprezentuje pełnomocnik.
 3. Wpłat z tytułu opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.
 4. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Cześć III poz. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

 

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. Wałowa 5, pokój nr 23, tel. 65 529 81 85

Osoba odpowiedzialna: Paweł Włodarczak

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.