Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPAD??W

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPAD??W

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW

 

Podstawa  prawna :

 1. Art. 28,  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Wymagane  dokumenty :

 1. Pisemny wniosek podmiotu zamie­rzającego prowadzić działalność w zakresie transportu odpadów, zawierający:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu;
   a w przypadku, gdy określenie we wniosku rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
  3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
  4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
  5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu
   od­padów (czas oznaczony nie dłuższy niż do dnia 22 lipca 2016 roku )

 

 1. Załączniki do wniosku:

  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

 

Opłaty :

 

 1. Opłata skarbowa od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26102030880000830200057513
 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Podstawa prawna opłaty skarbowej: Część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, ze zmianami)

 

Uwagi:

 1. Prezydent Miasta Leszna jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów w przypadku miejsca siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy na terenie miasta Leszna.
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady.
 3. Zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami)  zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru (prowadzonego przez Marszałka Województwa) o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami), lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru.

 

Jednostka  odpowiedzialna :

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

ul. Wałowa  5, pokój  nr  23, tel. (65) 529 81 85

Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.