Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZG?OSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPAD??W ZWOLNIONYCH Z OBOWI?ZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPAD??W

ZG?OSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPAD??W ZWOLNIONYCH Z OBOWI?ZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPAD??W

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

ZGŁOSZENIE DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW

Podstawa  prawna :

 1. Art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami) w związku z art. 233, art. 235, art. 250 ust.3 ustawy z dnia
  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154,
  ze zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Wymagane  dokumenty :

1.      Pisemny wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawierać:

a.       imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów,

b.      adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,

c.       numer REGON i NIP,

d.      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu, 
z podaniem ich kodu,

e.       oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,

f.       wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

 1. Załącznik do wniosku:
  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że prowadzący działalność
   w zakresie transportu odpadów jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

 

Opłaty :

 

Zgłoszenie  nie  podlega  opłacie  skarbowej

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

 1. Prezydent Miasta Leszna jest właściwy do wpisu do rejestru prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, w przypadku miejsca siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy na terenie Miasta Leszna.
 2. Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) do czasu utworzenia rejestru (prowadzonego przez Marszałka Województwa) o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) transportujący odpady są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenie na prowadzenie działalności
  w zakresie transportu odpadów (art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami).
 3. Po upływie 42 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) lub z dniem uzyskania o wpisu do rejestru (prowadzonego przez Marszałka Województwa) o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zmianami) wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami), tj. wpisy do rejestru zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia w zakresie transportu odpadów.

 

Jednostka  odpowiedzialna :

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

ul. Wałowa  5, pokój  nr  23, tel. (65) 529 81 85

Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.