Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podstawa prawna art.  71   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm). ), rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

 

Wymagane dokumenty :

1.     w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 2  rozp. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  Nr 213, poz. 1397 ze zm.), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  ( w 3 egz. i wersji elektronicznej)

2.     kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 3 egz. i wersji elektronicznej) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - określonych w § 3 rozp. Rady MInistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U. Nr 213, poz. 1397)  zawierającą informacje o :

·         rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

·         powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

·         rodzaju technologii,

·         ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

·         przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

·         rozwiązaniach chroniących środowisko,

·         rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

·         możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

·         obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

 

3.     kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; poświadczoną przez właściwy organ,

4.     wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

 

Składając  wniosek  należy  uiścić  opłatę  skarbową  w  wysokości  205 zł.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.