Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/217/2008 w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Uchwa??a Nr XIX/217/2008 w sprawie akceptacji sprawozda?? z dzia??alno??ci i plan??w pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.

Numer uchwa??y: 217
Numer sesji: 19
Rok: 2008


U C H W A Ł A Nr XIX/217/ 2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.


Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 29 ust. 2 i § 33 Regulaminu Rady Miejskiej - Załącznika Nr 4 do Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 59, poz.1252 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§ 1


Zaakceptować sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Leszna za rok 2007 stanowiące Załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2

Zaakceptować plany pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna na rok 2008 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIX/217/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna.Przedstawione przez Komisje stałe Rady Miejskiej sprawozdania za 2007 rok i plany pracy na 2008 rok zostały przyjęte przez poszczególne komisje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna wnosi o przyjęcie uchwały w proponowanej treści.
Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.