Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/203/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2008 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Uchwa??a Nr XIX/203/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2008 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Numer uchwa??y: 203
Numer sesji: 19
Rok: 2008UCHWAŁA Nr XIX/203/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2008 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.167 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), uchwala się co następuje :


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 25.500 – zł ( słownie dwadzieścia pięć tysięcy pięćset zł) na następujące zadania :
a) dofinansowanie na zakup eksponatów i organizację imprez kulturalnych na kwotę 17.500 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,
b) dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 8.000 zł dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w §1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIX/203/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2008 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Proponowana pomoc finansowa dotyczy przedsięwzięć organizowanych przez Muzeum Okręgowe oraz Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie, które skierowane są do mieszkańców naszego miasta lub też tematycznie związane z Lesznem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami udzielenie takiej pomocy wymaga podjęcia uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu przez Miasto pomocy finansowej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia stosownego porozumienia.
Przyznana pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona będzie na następujące zadania:
1/ Dofinansowanie dla Muzeum Okręgowego w Lesznie na:
- zakup materiałów dotyczących Leszczyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – 4.000,-
- I Ogólnopolski Konkurs na grafikę i rzeźbę o tematyce muzycznej – 2.500,-
- wydanie publikacji „Drukarnie Preserów w Lesznie w XVIII wieku” – 8.000,-
- wydanie publikacji „90 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w poł.-zach. Wielkopolsce” – 3.000,-

2/ Dofinansowanie dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie na:
- warsztaty dudziarskie – 4.000,-
- działalność sekcji modelarstwa lotniczego i kosmicznego – 1.000,-
- Seanse DKF „ODLOT” przy CKiS – 3.000,-
opracował: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.