Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wpis do rejestru zwierz?t podlegaj?cych ograniczeniom na podstawie um??w mi?dzynarodowych

Wpis do rejestru zwierz?t podlegaj?cych ograniczeniom na podstawie um??w mi?dzynarodowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

  1. Wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych dokonuje się na podstawie art. 64 ust. 1, 3, 8 ustawy o ochronie przyrody.
  2. Osoba/podmiot składa wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych. 
  3. Lista zwierząt podlegających wpisowi do rejestru znajduje się w załączniku załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  4. Wniosek powinien zawierać, art. 64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody:

·         datę:

§  dokonania wpisu,

§  dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,

§  wykreślenia z rejestru,

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,

·         adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,

·         liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,

·         nazwę gat. w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,

·         datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,

·         datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,

·         płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,

·         opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,

·         cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,

·         nr i datę wydania:

§  zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo

§  zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

§  dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

§  innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

  1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstanie tego obowiązku – art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.
  2. Za wydanie dokumentu rejestracyjnego pobierana jest opłata skarbowa, w momencie złożenia wniosku, w wysokości 26 zł, zgodnie z cz. I pkt 19 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
  3. Za wykreślenie z rejestru nie pobiera się opłaty skarbowej.
  4. Wymagane dokumenty:

a.       Wniosek o wpis do rejestru zwierząt

b.       Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt,

c.        Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

9.       Termin wydania dokumentu rejestracyjnego do 7 dni

 

 

Podstawa prawna:

 

·         ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U.  z  2012r., poz. 1282 ze zm.)

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

Uwagi:

 

Konto Urzędu Miasta Leszna:

26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Tytułem:

opłata skarbowa za rejestrację zwierząt egzotycznych

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.