Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/202/2007 w sprawie przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej

Uchwa??a Nr XVIII/202/2007 w sprawie przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej

Numer uchwa??y: 202
Numer sesji: 18
Rok: 2007
Uchwała Nr XVIII/202/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia 2008r. prowadzenie spraw, o których mowa w art.30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 241, poz.2416 ze zmianami).

§ 2

Szczegółowy zakres zadania przyjętego przez Miasto Leszno do realizacji, o którym mowa w § 1, określi porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVIII/202/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjecia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.Miasto Leszno realizuje czynności związane z przeprowadzeniem poboru a w szczególności określeniem zdolności poborowych do służby wojskowej jako zadanie zlecone przez Wojewodę. Określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej, której przewodniczący stosownie do potrzeb może kierować poborowego na badania specjalistyczne.
W związku z powyższym Wojewoda powierza Miastu Leszno w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Leszna podpisanie umów z lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Podpisanie w/w umów wymaga zgodyRady Miejskiej Leszna.

Opracował :
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.