Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/195/2007 w sprawie utworzenia miejskiego zespo??u urz?dze?? i obiekt??w sportowo ?? rekreacyjno ?? integracyjnych pn. ??Zaczarowane ??wiaty?

Uchwa??a Nr XVII/195/2007 w sprawie utworzenia miejskiego zespo??u urz?dze?? i obiekt??w sportowo ?? rekreacyjno ?? integracyjnych pn. ??Zaczarowane ??wiaty?

Numer uchwa??y: 195
Numer sesji: 17
Rok: 2007UCHWAŁA Nr XVII/195/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie utworzenia miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych pn. “Zaczarowane Światy”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1
1. Uznaje się za niezbędne utworzenie na terenie Miasta Leszna zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych „Zaczarowane Światy”, służących aktywizacji psychoruchowej dzieci i młodzieży leszczyńskiej umożliwiających integrację z osobami niepełnosprawnymi i różnymi grupami społecznymi (np. osoby starsze) oraz dające możliwość rehabilitacji.
2. Realizacja projektu uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków pozabudżetowych w ramach partnerstwa projektowego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/195/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych pn. “Zaczarowane Światy”

Powstanie miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych „Zaczarowane Światy” jest wynikiem społecznej potrzeby. Została ona wyrażona 422 podpisami pod petycją do Rady Miasta Leszna w sprawie placów zabaw dla dzieci. W wyniku rozmów i konsultacji z mieszkańcami miasta można stwierdzić, że istnieje bardzo duża potrzeba stworzenia w naszym mieście miejsca rozrywkowego dla dzieci. Miejsca, w którym dzieci od najmłodszych lat będą mogły spędzać wolny czas na świeżym powietrzu bawiąc się, rozwijając fizycznie, integrując.
Rozwój nowoczesnych technologii, świata multimediów coraz częściej sprawia, że obniża się aktywność fizyczna dzieci. Alternatywą dla aktywności fizycznej staje się komputer, zbyt często dzieci i młodzież spędzają czas wolny przed telewizorem. Siedzący tryb życia, nieprawidłowy dobór zabawek, brak atrakcyjnych i łatwo dostępnych miejsc do aktywności ruchowej oraz wąski wachlarz możliwości i form aktywności ruchowej może prowadzić do poważnych konsekwencji intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych. Są to poważne wady postawy, choroby cywilizacyjne (cukrzyca, otyłość, nerwica, choroby układu pokarmowego). Brak aktywności zaburza proces uczenia się, obniża rozwój wyobraźni, może powodować brak umiejętności asymilacji w grupie. Aby zachęcić dzieci i ich rodziców do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego należy stworzyć im takie bezpieczne, atrakcyjne i ogólnodostępne miejsce oraz starać się zagospodarować czas w tym miejscu. Miejsce takie powinno być atrakcyjne oraz bezpieczne. Atrakcyjność, a jednocześnie innowacyjność, zgodną z normami unijnymi obowiązującymi w tym zakresie, stanowić ma wyposażenie miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych “Zaczarowane Światy”. Muszą to być nowoczesne, funkcjonalne i trwałe urządzenia rozbudzające wyobraźnię, sprawność fizyczną dzieci. Bezpieczeństwo należy zapewniać także poprzez zastosowanie odpowiedniego podłoża, ogrodzenia terenu.
Przyjemne użytkowanie tego miejsca zapewni właściwe rozplanowanie zieleni. Na terenie miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych pn. “Zaczarowane Światy” powinny się znaleźć urządzenia zabawowe (dostosowane do różnych grup wiekowych oraz dla dzieci niepełnosprawnych), elementy małej architektury, skate park, boisko. Ponadto miejsce powinno mieć zaplecze sanitarne.
Rezultatem powstania obiektu będzie zmniejszenie problemu braku aktywności psychoruchowej u dzieci i młodzieży z terenu miasta Leszna. Powstanie miejskiego zespołu urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjno – integracyjnych pn. “Zaczarowane Światy” stworzy atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu. Będzie stanowić propozycję aktywnego spędzania czasu dla dzieci, rodzin i instytucji podejmujących opiekę nad dziećmi. Miejsce takie wypełni misję integracyjną, poprzez montaż urządzeń i małej architektury przystosowanej do osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie miejsce takie będzie budować pozytywny wizerunek miasta Leszna promującego aktywność fizyczną wśród dzieci oraz sprzyjającego rodzinie.
„Zaczarowane Światy” będą jednocześnie stanowić wzorcowy przykład dla wszystkich innych podmiotów budujących i zarządzających placami zabaw w Lesznie.
Realizacja inwestycji planowana jest poprzez wykorzystanie środków pozabudżetowych
w ramach partnerstwa projektowego, tj. porozumienia organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, zawartego w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia, wpisując się tym samym w pkt. 7 Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków, pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych.
Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 2 mln. zł.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.