Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/191/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 ?? 2010

Uchwa??a Nr XVII/191/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 ?? 2010

Numer uchwa??y: 191
Numer sesji: 17
Rok: 2007
Uchwała Nr XVII/191/ 2007
Rady Miejskie Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:


§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006-2010 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r., uchwałą Nr V/33/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 stycznia 2007r., uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
22 lutego 2007r., uchwałą Nr VIII/72/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007r. i uchwałą Nr XIV / 147 / 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007r. otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskie Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt zmiany uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna.

W niniejszej uchwale wprowadza się uaktualnienie tabeli z zestawieniem zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2010. Aktualizacja polega na wpisaniu w kolumnach nr 5, 6 i 7 okresów realizacyjnych i nakładów obliczonych z sumowania rzeczywistych nakładów poniesionych w latach 2006 – 2007 z planowanymi nakładami w latach 2008 – 2010 i po roku 2010 zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na rok 2008.
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.