Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/188/2007 w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Ryszarda SUDOLSKIEGO

Uchwa??a Nr XVII/188/2007 w sprawie wst?pienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Ryszarda SUDOLSKIEGO

Numer uchwa??y: 188
Numer sesji: 17
Rok: 2007U C H W A Ł A Nr XVII/188/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie
wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana
Ryszarda SUDOLSKIEGO.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się wstąpienie w mandat radnego Pana Ryszarda SUDOLSKIEGO w okręgu wyborczym nr 2 z listy Nr 16 KWW Gospodarni dla Leszna, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i nie utracił prawa wybieralności.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/188/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Ryszarda SUDOLSKIEGO.


Na XVI Sesji w dniu 29 listopada 2007 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę nr XVI/187/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Stefana GRYSA.
Kolejno największą liczbę głosów – 256, w okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 5 mandatów z listy Nr 16 KWW Gospodarni dla Leszna – w wyborach uzyskał Pan Ryszard SUDOLSKI, który również nie utracił prawa wybieralności.
Powyższe zostało potwierdzone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Pana Czesława Jastrzębskiego pismem numer DLS – 772-29/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku.
Pan Ryszard SUDOLSKI został zawiadomiony zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o przysługującym mu mandacie i nie zrzekł się przysługującego mu pierwszeństwa przy obsadzie mandatu.Opracowało:

Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.