Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/187/2007 w sprawie stwierdzenia wyga??ni?cia mandatu Radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Stefana GRYSA

Uchwa??a Nr XVI/187/2007 w sprawie stwierdzenia wyga??ni?cia mandatu Radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Stefana GRYSA

Numer uchwa??y: 187
Numer sesji: 16
Rok: 2007
U C H W A Ł A Nr XVI/187/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Stefana GRYSA.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 190 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stwierdza:


§ 1


Wygaśnięcie mandatu radnego Pana Stefana GRYSA.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z AS A D N I E N I E

do uchwały Nr XVI/187/2007Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna Pana Stefana GRYSA.Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) w dniu 16 listopada 2007 roku Pan radny Stefan GRYS pisemnie zrzekł się mandatu radnego Rady Miejskiej Leszna.
Ordynacja wyborcza zobowiązuje Radę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały.

Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.