Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/186/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XI/114/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Lesznaoraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa

Uchwa??a Nr XVI/186/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XI/114/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Lesznaoraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa

Numer uchwa??y: 186
Numer sesji: 16
Rok: 2007

Uchwała Nr XVI/186/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/114/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji
miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej
na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:


§ 1

W § 1 Uchwały Nr XI/114/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa po punkcie 3 dodaje się punkty:

3a. Dwa bilety ulgowe zastępują bilet normalny i uprawniają do przejazdu według taryfy
normalnej.
3b. Bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2007 r.

§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVI/186/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku

Niniejszy projekt uchwały ma na celu przywrócenie pasażerom MZK Leszno, zobowiązanych na mocy taryfy do korzystania z biletu normalnego, możliwości poruszania się na podstawie dwóch biletów ulgowych w takim samym zakresie jak przy poruszaniu się z użyciem biletu normalnego.

Wyniku podjętej przez Radę Miejską Leszna w dniu 03 lipca 2007 roku uchwały w sprawie uchwalenia taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa została dokonana zmiana, która taką możliwość wyklucza.

Klub Radnych Lewicy po analizie zaistniałej sytuacji oraz licznych głosach niezadowolenia i sprzeciwu wobec obecnie obowiązujących zapisów wnioskuje do Wysokiej Rady o podjęcie niniejszej uchwały.Opracował:
Klub Radnych Lewicy Rady Miejskiej LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.