Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/182/2007 w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych

Uchwa??a nr XVI/182/2007 w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych

Numer uchwa??y: 182
Numer sesji: 16
Rok: 2007
Uchwała nr XVI/182/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:


§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr IV/27/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały nr XVI/182/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychMiejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Strategicznym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących.
Zadania zawarte w programie mają charakter długofalowy w związku z czym przedstawiany program na 2008 rok nie różni się w swojej formie i treści od poprzednio przyjmowanych. Wzbogacony został o wskaźniki, które przyczyniają się do lepszego monitoringu i późniejszej ewaluacji programu.
Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 15.11.2007 roku.
Opracowało:
Biuro ds. Uzależnień

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.