Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XV/172/2007 w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwa??a nr XV/172/2007 w sprawie nadania nazwy rondu

Numer uchwa??y: 172
Numer sesji: 15
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XV/172/ 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie : nadania nazwy rondu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się
co następuje:

§ 1


Rondu zlokalizowanemu w Lesznie u zbiegu ulic : Gronowskiej , Wilkowickiej i Poznańskiej nadaje się nazwę :


RONDO GRONOWOUsytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XV/172/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy rondu .W związku z realizacją budowy ronda usytuowanego na skrzyżowaniu ulic Gronowskiej, Wilkowickiej i Poznańskiej zaistniała konieczność określenia nazwy dla tego ronda.
Przyjęta w uchwale nazwa ronda ściśle związana jest z jego lokalizacją i nawiązuje do utrwalonej historycznie nazwy wsi Gronowo .
Wśród wielu propozycji nazw zgłoszonych dla nowopowstającego ronda, najczęściej pojawiającą się było Rondo Gronowo.


Opracował :
Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.