Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XV/168/2007 w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pani Wandzie STROI??SKIEJ

Uchwa??a nr XV/168/2007 w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? dla Pani Wandzie STROI??SKIEJ

Numer uchwa??y: 168
Numer sesji: 15
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XV/ 168 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Pani Wandzie STROIŃSKIEJ


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Pani Wandzie STROIŃSKIEJ

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE

do uchwały nr XV/168 /2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Wandzie STROIŃSKIEJ

Wanda Stroińska jest leszczynianką, absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Szkołę tę ukończyła z wyróżnieniem, po czym rozpoczęła studia medyczne, po ukończeniu których, w 1979 roku podjęła pracę w leszczyńskim szpitalu. Jednocześnie pracowała w przychodni rejonowej. Bardzo szybko zdobywała sympatię i uznanie pacjentów.
W 1984 roku uzyskała specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych a kolejny, II stopień specjalizacji medycznej, w 1984 r. z geriatrii.
1 sierpnia 1998 roku Pani doktor Wanda Stroińska utworzyła i została kierownikiem Poradni Geriatrycznej w Lesznie.
Seniorzy stanowią dla niej główny punkt zainteresowania także w działaniach społecznych. Zaangażowała się w tworzenie i funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie. Od 7 lat jest jego prezesem. Stowarzyszenie to wykorzystując hasło „Człowiek uczy się całe życie” proponuje swym członkom kształcenie w wielu grupach tematycznych, np. życie i zdrowie, kultura i sztuka, filozofia, etyka, wiara, malarstwo, plastyka i rękodzieło, medycyna naturalna.
Uruchomiono także kursy języków obcych oraz zajęcia rehabilitacyjne.
Rangę Uniwersytetu Trzeciego Wieku podnoszą prowadzone przez Panią Prezes działania , które zbliżają nas do osiągania standardów europejskich w tej dziedzinie.
Działaniem takim jest podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie.
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie obchodzić w 2008 roku jubileusz 10-lecia działalności w Lesznie. Z tej okazji przygotowywane są uroczystości z udziałem przedstawicieli z terenu całego kraju. Głównym animatorem przygotowań do obchodów jest Prezes Wanda Stroińska.
We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pani W. Stroińska prowadzi działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej seniorów . Są to cykle wykładów na terenie poszczególnych gmin powiatu leszczyńskiego, połączone z możliwością wykonania darmowych badań.
Kolejnym polem aktywności społecznej pani Wandy Stroińskiej jest jej działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej. Od wielu lat jest kolejno członkiem, wiceprezesem i prezesem chóru miejskiego Chopin, który to zespół uświetnia największe imprezy w mieście oraz uczestniczy z powodzeniem w przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.
Pani Wanda Stroińska, dzięki swemu zaangażowaniu społecznemu i wysokiemu profesjonalizmowi zyskała wielkie uznanie i sympatię mieszkańców Leszna.


Opracował:
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.