Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/167/2007 w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Urszuli Osiejewskiej

Uchwa??a Nr XV/167/2007 w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Urszuli Osiejewskiej

Numer uchwa??y: 167
Numer sesji: 15
Rok: 2007Uchwała Nr XV/167/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Pani Urszuli Osiejewskiej§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z §§ 53, 54 ust. 2 i 55 Statutu Leszna (Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 r. ze zmianami)


n a d a j e
Pani Urszuli Osiejewskiej
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/167/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Urszuli Osiejewskiej.


W zawodzie nauczycielskim pracuje od 1965 r., a od 1992 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych.
Wykazuje duże zaangażowanie i troskę o dobro placówek należących do Zespołu i powierzonych Jej opiece uczniów. Dała się poznać jako bardzo dobry organizator procesu dydaktyczno-opiekuńczego i wychowawczo-rewalidacyjnego. Skutecznie prowadzi działania mające na celu zapewnienie drożności kształcenia dla uczniów osiągających normę intelektualną. Z Jej inicjatywy opracowany został program terapeutyczno-wyrównawczy, oparty na minimum programowym dla uczniów, którzy mają szansę na rekwalifikację do szkół masowych. Podjęła się opracowania projektu programu nowego kierunku kształcenia zawodowego w szkolnictwie specjalnym. Bezustannie zabiega o poprawę warunków lokalowych szkoły i jej estetyczny wygląd. Właściwie reprezentuje placówkę na zewnątrz, przedstawiając jej osiągnięcia i potrzeby. Od kilku lat prowadzone są tzw. drzwi otwarte, w których uczestniczą reprezentacje szkół, zakładów pracy oraz przedstawiciele władz miejskich. Dzięki nim uczniowie szkół specjalnych mają okazję do zaprezentowania całemu miastu swego dorobku oraz swoich umiejętności i zdolności. Pani Dyrektor jest autorytetem dla dzieci i młodzieży. Ich problemy traktuje z powagą i zawsze pomaga je rozwiązać. Z ogromnym szacunkiem odnosi się również do rodziców, których traktuje jak partnerów współorganizujących proces kształcenia i wychowania. Jest darzona ogromnym zaufaniem i sympatią współpracowników. Szczególną troską i opieką otacza młodych nauczycieli, którym daje rzetelną wiedzę, przekazuje doświadczenie, a także pewność, że ich problemy zostaną rozwiązane w sposób właściwy, a zarazem kompetentny. Oszczędnie i skutecznie gospodaruje środkami finansowymi, a także zdobywa szereg środków pozabudżetowych, które należycie wykorzystuje dla zaspokojenia potrzeb szkoły. Całokształt jej pracy oceniono jako wyróżniający.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie Pani Urszuli Osiejewskiej w działalność na rzecz Miasta. Przez wiele lat była członkiem Komisji Rady Miejskiej Leszna. Była inicjatorem utworzenia Komitetu Praw Dziecka i drugą kadencję pełni funkcję zastępcy przewodniczącej. Jest również Prezesem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Razem Z Nami Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną. Była współinicjatorką utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Przez cały czas podejmuje działania mające na celu promowanie naszego Miasta. Uczniowie szkoły, którą kieruje w 2006 roku zdobyli Mistrzostwo Polski w piłce nożnej, a w tym roku Mistrzostwo Świata XII Letnich Igrzysk Olimpijskich Olimpiad Specjalnych w Szanghaju.
Za swoją pracę została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.