Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XV/166/2007 w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Annie PTASIK

Uchwa??a nr XV/166/2007 w sprawie nadania Odznaczenia ?? Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Pani Annie PTASIK

Numer uchwa??y: 166
Numer sesji: 15
Rok: 2007
U C H W A Ł A nr XV/ 166/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku 2007 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „ Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Annie PTASIK


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ustęp 2 i 55 Statutu Leszna (uchwała nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e


Pani Annie PTASIK

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUZASADNIENIE

do uchwały nr XV/166/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Pani Annie PTASIK.

Urodzona 5.12.1937 roku w Lesznie.
Ojciec Wojciech – krawiec i nauczyciel zawodu – powstaniec Wielkopolski, uczestnik wojny polsko – bolszewickiej i kampanii wrześniowej,
matka Maria z domu Cichońska.
1. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – matura w 1955 roku.
2. Studia na Akademii Medycznej w Poznaniu – Wydział Lekarski w latach 1955 –
1962, dyplom lekarski w 1962 roku.
3. Praca zawodowa:
- 1962–1969: Szpital w Lesznie – asystent Oddziału Dziecięcego
i równolegle kierownik Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach.
- 1969–1971: przychodnia Lekarska w Międzyzdrojach.
- 1971–1976: Wojewódzki Szpital Zespolony w Tychach – starszy asystent
w Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym.
- 1976–1997: Wojewódzki Szpital w Lesznie;
1976-1977 założyciel i kierownik Wojewódzkiej Przychodni
Matki i Dziecka,
- 1977 – 1983 – ordynator Oddziału Dziecięcego.
- 1983 – 1997 – Przychodnie Lekarskie – Poradnie Dziecięce.
Od 1997 roku – emerytura.
- 2001 – 2002 - NFOZ „MEDEOR” w Lesznie. Prywatna praktyka lekarska
do 2002 roku.
4. Specjalizacje: I stopień z pediatrii 1967r. - Poznań.
II stopień z pediatrii 1975 roku – Śląska Akademia Medyczna.
5. Działalność społeczna:
- działacz korporacyjny, skarbnik i następnie sekretarz Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, Odział w Lesznie do 1993 roku.
1976 – 1990 – społeczny działacz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego w Lesznie.
- działacz samorządowy:
- 1990-1994 – Przewodnicząca Rady Miejskiej Leszna,
-1994-2002 – radna Rady Miejskiej Leszna, w tym w latach1998 –
2002 delegat – koordynator Rady do Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polski.
6. Odznaczenia: - medal im. Dr Henryka Jordana.
- odznaczenie TPD „Przyjaciel Dziecka”.
- Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
7. Praca dydaktyczna: wyszkolenie 17 specjalistów, z których dwie osoby
pełniły następnie kolejno funkcję ordynatora
Oddziału Dziecięcego w Lesznie.
Droga życiowa Pani Anny Ptasik jest związana z naszym miastem. Swoją pracą zawodową i zaangażowaniem w sprawy Leszna w pełni zasłużyła na wyróżnienie odznaczeniem Zasłużony dla Miasta Leszna.

Opracował:
Piotr Olejniczak
Przewodniczący Rady Miejskiej LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.