Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/155/2007 w sprawie wyboru przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Komisji Bud??etowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Uchwa??a nr XIV/155/2007 w sprawie wyboru przewodnicz?cego i wiceprzewodnicz?cego Komisji Bud??etowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 155
Numer sesji: 14
Rok: 2007


U C H W A Ł A nr XIV/155/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 3 Statutu Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna wybrano radną

Bernardynę KAŹMIERCZAK


§ 2

Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna wybrano radnego

Piotra WIĘCKOWIAKA


§ 3

Traci moc uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna oraz uchwała nr VII/59/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej Leszna.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.