Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/152/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Praworz?dno??ci i Porz?dku Publicznego Rady Miejskiej Leszna

Uchwa??a nr XIV/152/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Praworz?dno??ci i Porz?dku Publicznego Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 152
Numer sesji: 14
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XIV/152/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna, § 28 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1Ustala się 7 osobowy skład Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).


§ 2


Traci moc uchwała nr II/10/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna oraz uchwała nr VIII/69/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej Leszna.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKZałącznik nr 1 do Uchwały
nr XIV/152/2007 RM Leszna z dnia 04 października 2007 r.
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO RADY MIEJSKIEJ LESZNA

1. Danuta BALCERZAK
2. Grażyna BANASIK
3. Andrzej BORTEL
4. Zenon KURT
5. Michał PODFIGURNY
6. Grzegorz RUSIECKI
7. Piotr WIĘCKOWIAK
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.