Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/150/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna

Uchwa??a nr XIV/150/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 150
Numer sesji: 14
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XIV/150/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna, § 28 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1Ustala się 9 osobowy skład Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).


§ 2


Traci moc uchwała nr II/8/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Rady Miejskiej Leszna.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XIV/150/2007 RM Leszna z dnia 04 października 2007 r.
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI ROZWOJU I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA

1. Edward BĄKOWSKI
2. Marcin BŁASZKOWSKI
3. Łukasz BOROWIAK
4. Marek GANOWICZ
5. Kazimierz JĘCZ
6. Stanisław MIKOŁAJCZYK
7. Wojciech RAJEWSKI
8. Grzegorz RUSIECKI
9. Edward SZCZUCKI


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.