Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/149/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Bud??etowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Uchwa??a nr XIV/149/2007 w sprawie ustalenia sk??adu osobowego Komisji Bud??etowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 149
Numer sesji: 14
Rok: 2007
U C H W A Ł A nr XIV/149/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo -Finansowej Rady Miejskiej Leszna.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 Statutu Leszna, § 28 Regulaminu Rady Miejskiej Leszna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1Ustala się 7 osobowy skład Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna (jak w Załączniku nr 1).

§ 2


Traci moc uchwała nr II/7/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej Leszna oraz uchwała nr VII/58/2007 z dnia 22 marca 2007 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej Leszna.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Załącznik nr 1 do Uchwały
nr XIV/149/2007 RM Leszna z dnia 04 października 2007 r.
SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA

1. Marcin BŁASZKOWSKI
2. Stefan GRYS
3. Bernardyna KAŹMIERCZAK
4. Stanisław MIKOŁAJCZYK
5. Wojciech RAJEWSKI
6. Sławomir SZCZOT
7. Piotr WIĘCKOWIAKInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.