Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/146/2007 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Lesznie

Uchwa??a nr XIV/146/2007 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Lesznie

Numer uchwa??y: 146
Numer sesji: 14
Rok: 2007UCHWAŁA NR XIV/146/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Lesznie


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 ust.4 załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) uchwala się:

§ 1

Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Lesznie nadaje się imię

Misia Uszatka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2007r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/146/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 7 w Lesznie.Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 7
w Lesznie zwróciły się z wnioskiem o nadanie przedszkolu imienia Misia Uszatka. Zgodnie z ramowym statutem publicznego przedszkola imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.
Przedszkole Miejskie Nr 7 podjęło i realizowało szereg działań dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych związanych z przyjęciem i nadaniem imienia.
Przemyślana i ciekawie zaplanowana praca wychowawczo – dydaktyczna daje szansę na wykształcenie u dzieci poczucia odpowiedzialności i szacunku oraz uczenia się budowania własnego systemu wartości. Bohater jest idealnym wzorem dla najmłodszych w kształtowaniu własnej osobowości zgodnie z zasadami rządzącymi w świecie wartości moralnych.
Celem podejmowanych działań przedszkola jest wzbudzanie ciekawości dzieci, zaspakajanie potrzeby wiedzy i rozumienia. Dzięki temu uczy się ono obserwować, kierować swoimi działaniami, przewidywać, wyjaśniać i szanować świat, który je otacza.
Wszystkie działania podejmowane przez przedszkole są ze sobą spójne, wymagają zaangażowania wszystkich członków zbiorowości przedszkolnej.

Opracował
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.