Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/144/2007 w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddzia?? Warszawa na dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. ??Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie? ze ??rodk??w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zaci?gni?cia zobowi?zania wekslowego

Uchwa??a nr XIV/144/2007 w sprawie upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddzia?? Warszawa na dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. ??Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie? ze ??rodk??w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zaci?gni?cia zobowi?zania wekslowego

Numer uchwa??y: 144
Numer sesji: 14
Rok: 2007

Uchwała nr XIV/144/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

§ 1

Rada Miejska Leszna działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Leszna umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” do kwoty 5.913.000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń Banku Gospodarstwa Krajowego wynikających z umowy, na wystawienie weksla „in blanco” Miasta Leszna i podpisanie deklaracji wekslowej.

§ 2

Realizacja zobowiązań następować będzie z dochodów własnych Miasta Leszna.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/144/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział Warszawa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka w Lesznie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Podjęcie uchwały uzasadniają przepisy rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134 poz. 944 z 2006 r.)
Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki dofinansowania na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację tych zadań.
Zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia i zasad wypełniania wniosku, składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca dołącza zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty ze środków z dopłat wraz z odsetkami jeżeli wykorzysta je niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zakończy inwestycji w terminie określonym w umowie. Przyznane środki na dofinansowanie przedsięwzięcia objętego „wnioskiem” są uruchamiane po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy z bankiem działającym na rzecz i w imieniu Ministra Sportu i Turystyki.


Opracował :
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.