Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/141/2007 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XIV/141/2007 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 141
Numer sesji: 14
Rok: 2007


Uchwała Nr XIV / 141 / 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 5.150.000 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na lata
2008 - 2012 na realizację zadania „Przebudowa i modernizacja Stadionu im.Alfreda Smoczyka” :

w roku 2008 - do kwoty 850.000,- zł
w roku 2009 - do kwoty 600.000,- zł
w roku 2010 - do kwoty 1.100.000,- zł
w roku 2011 - do kwoty 1.500.000,- zł
w roku 2012 - do kwoty 1.100.000,- zł


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwała Nr XIV/ 141 /2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych
Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zadanie: „Przebudowa i modernizacja Stadionu im. Alfreda Smoczyka” w kwocie 5.150.000 zł.

W dniu 21 września br. do Urzędu Miasta Leszna wpłynęła wiadomość
z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej o możliwości dofinansowania w kwocie 5.913.000,- zł w latach 2007 – 2012 modernizacji stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Powyższa uchwała dotyczy zaangażowania własnych środków Miasta na realizację ww. zadania w latach 2008 – 2012.

Opracował:
Wydział Budżetu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.