Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/140/2007 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr XIV/140/2007 w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 140
Numer sesji: 14
Rok: 2007Uchwała Nr XIV / 140 / 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe do kwoty 1.670.400,- zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) na lata 2008 - 2010 na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:
w roku 2008 - do kwoty 556.800,- zł
w roku 2009 - do kwoty 556.800,- zł
w roku 2010 - do kwoty 556.800,- zł


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi do końca 2010 roku z dochodów własnych gminy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/140/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
4 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup 3 autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w kwocie 1.670.400 zł.
W budżecie miasta Leszna na rok 2007 Rada Miejska Leszna postanowiła wprowadzić dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
w wysokości 340.000,- zł z przeznaczeniem na zakup 3 autobusów w systemie ratalnym, o czym informował Radnych, przy debacie nad projektem budżetu, Prezydent Miasta Leszna.

Spłata rat nastąpi od m-ca grudnia 2007 roku do m-ca grudnia 2010 roku., z tego przypada w 2007 roku kwota 285.530,- zł.
Każdego roku należy spłacić 12 rat w wysokości 15.464,39 zł za każdy autobus,
co w zaokrągleniu daje kwotę 556.800,- zł na rok 2008, kwotę 556.800,- zł na rok 2009 i kwotę 556.800,- zł na rok 2010.

Stąd należało przedstawić projekt uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na lata następne w następującej wysokości:

w roku 2008 - do kwoty 556.800,- zł
w roku 2009 - do kwoty 556.800,- zł
w roku 2010 - do kwoty 556.800,- zł
Opracował: Akceptował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.