Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/138/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2007 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

Uchwa??a nr XIV/138/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2007 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego

Numer uchwa??y: 138
Numer sesji: 14
Rok: 2007UCHWAŁA nr XIV/138/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2007 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), uchwala się co następuje :


§ 1
Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 15.000 - zł na częściowe pokrycie kosztów zakupu obrazu Włodzimierza Tetmajera „Noc Świętojańska”.

§ 2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w §1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIV/138/2007 z dnia 04 października 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2007 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Muzeum Okręgowe w Lesznie - instytucja kultury podległa Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego ma możliwość zakupu obrazu Włodzimierza Tetmajera „Noc Świętojańska”, który w znakomity sposób uzupełni kolekcję malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej gromadzoną w leszczyńskim muzeum od kilkudziesięciu lat. Zbiór obrazów o tej tematyce jest jednym z największych w Polsce.
Koszt zakupu obrazu wynosi 150.000 zł . Muzeum Okręgowe otrzyma na to zadanie wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa. Proponowana pomoc finansowa Miasta Leszna wynosi 15.000 zł.
Przekazanie takiej pomocy finansowej wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcia uchwały o udzieleniu przez Miasto pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia stosownego porozumienia.

Opracował:
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marek El??bieta
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.