Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/137/2007 w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2006 - 2010

Uchwa??a nr XIV/137/2007 w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna na kadencj? 2006 - 2010

Numer uchwa??y: 137
Numer sesji: 14
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XIV/ 137 /2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna
na kadencję 2006 - 2010


Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Rady Miejskiej Leszna na lata 2006 – 2010,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Prezydent Miasta Leszna corocznie, przy przedstawianiu Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu, przekaże radnym informację o zaawansowaniu realizacji Programu Rady Miejskiej Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XIV/137/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku w sprawie Programu Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 - 2010


Komisja doraźna do opracowania programu działania Rady Miejskiej Leszna na kadencję 2006 – 2010 została powołana 25 stycznia 2007 roku uchwałą nr V/39/2007 tego samego dnia Rada Miejska Leszna uchwałą numer V/41/2007 powołała Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego tej komisji.
Początkowo Rada wyznaczyła na 31 maja 2007 roku termin przedłożenia Przewodniczącemu Rady projektu programu działania Rady Miejskiej. Zmieniając pierwotny termin na 30 czerwca 2007 roku swoją uchwałą nr IX/94/2007 z dnia 31 maja 2007 roku.
Program uwzględnia postulaty zgłoszone w programach wyborczych ugrupowań reprezentowanych w Radzie Miejskiej Leszna.Przygotowała:

Komisja Doraźna do
Do opracowania programu działania
Rady Miejskiej Leszna na kadencję
2006 – 2010.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marek El??bieta
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.