Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Praca - inspektor w dziale zasob??w gminy - MZBK

Praca - inspektor w dziale zasob??w gminy - MZBKLeszno, dnia 01.10.2007 r.
L. dz. DOiSP/4065/07MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
ul. Jana Dekana 10 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w dziale zasobów gminy.

1. Wymagania wobec kandydata:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera /programu Word, Excel/,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, dyspozycyjność i operatywność,
- dobra organizacja czasu pracy.

2. Pracownik będzie odpowiedzialny za:
- monitorowanie sposobu rozliczania wydatków Wspólnot Mieszkaniowych,
w których Miasto posiada swój udział, a które pozostają w obcym zarządzie,
- kontrolowanie realizacji zadań przyjętych w Uchwałach przez Wspólnoty
Mieszkaniowe w obcym zarządzie.
- rozliczanie dostawców mediów np.: energii elektrycznej, gazu,
- przygotowanie danych do opłat podatkowych w okresach miesięcznych,
- prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej administrowanych zasobów.
Szczegółowy zakres obowiązków można uzyskać w Sekcji Umów i Rozliczeń przy ul. Dekana 10, pokój nr 7 - Kierownik Sekcji.

3. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys / CV/,
- dokument poświadczający posiadane wykształcenie,
- kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 ,poz. 883 z późn. zmianami /Dz.U. z 2002 r nr 101 poz. 926 ze zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach
samorządowych / Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zmianami/.

Dokumenty należy składać w sekretariacie MZBK ul, Dekana 10 lub pocztą na adres
Zakładu w terminie 19.10.2007 r.
Po zakończeniu naboru dokumenty niewykorzystane będą przechowywane w Zakładzie
zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a protokół z przeprowadzenia zostanie podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń przy portierni Zakładu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Szafranek Jan
Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Szafranek Jan
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.