Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/133/2007 dot. stanowiska dot. projektu obywatelskiego o budowie pieszej i rowerowej ??cie??ki od ulicy Lipowej wzd??u?? ulicy Do??ynkowej

Uchwa??a nr XIII/133/2007 dot. stanowiska dot. projektu obywatelskiego o budowie pieszej i rowerowej ??cie??ki od ulicy Lipowej wzd??u?? ulicy Do??ynkowej

Numer uchwa??y: 133
Numer sesji: 13
Rok: 2007

Uchwała nr XIII/133/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku

w sprawie: stanowiska dot. projektu obywatelskiego o budowie
pieszej i rowerowej ścieżki od ulicy Lipowej wzdłuż
ulicy Dożynkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 35 Statutu Leszna (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Rada Miejska Leszna popiera inicjatywę Walnego Zgromadzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” o budowie pieszej i rowerowej ścieżki od ul. Lipowej wzdłuż ulicy Dożynkowej z wytyczeniem pasa dla rowerów na ulicy Rolnej i Dożynkowej za torami wschowskimi do ul. Strzyżewickiej i od ul. Dożynkowej wzdłuż ul. Strzyżewickiej w stronę wiaduktu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XIII/133/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie stanowiska dot. projektu obywatelskiego o budowie pieszej i rowerowej ścieżki od ulicy Lipowej wzdłuż ulicy Dożynkowej.
Walne Zgromadzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” podjęło uchwałę o wnioskowaniu do władz Miasta Leszna o budowę pieszej i rowerowej ścieżki od ul. Lipowej wzdłuż ulicy Dożynkowej z wytyczeniem pasa dla rowerów na ulicy Rolnej i Dożynkowej za torami wschowskimi do ul. Strzyżewickiej i od ul. Dożynkowej wzdłuż ul. Strzyżewickiej w stronę wiaduktu. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa działkowiczów z działek „Kolejarz”, „Bratek”, „Leszczynko”, „Króla Leszczyńskiego”, mieszkańców Strzyżewic oraz Zatorza, którzy masowo uczęszczają tą trasą pieszo i na rowerach. Uchwała jest zgodna z Załącznikiem nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok”.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.