Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/132/2007 dot. utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwod??w g??osowania

Uchwa??a nr XIII/132/2007 dot. utworzenia dla przeprowadzenia wybor??w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwod??w g??osowania

Numer uchwa??y: 132
Numer sesji: 13
Rok: 2007
UCHWAŁA nr XIII /132/ 2007

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 września 2007 roku


w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

Tworzy się obwody głosowania:

Obwód nr 1 z siedzibą – Wojewódzki Szpital Zespolony Leszno, ul. Kiepury 45
dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
w szpitalu.

Obwód nr 34 z siedzibą – Areszt Śledczy Leszno, Pl. Kościuszki 3
dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
w areszcie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII /132/ 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 r.
w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających
w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie.


Zgodnie z Uchwałą nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku w mieście utworzono 34 obwody głosowania, w tym również dla wyborców przebywających w WSzZ i Areszcie Śledczym.

Jednakże zgodnie z art. 30, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) obwody dla osób przebywających w szpitalu
i areszcie śledczym rada gminy zobowiązana jest tworzyć każdorazowo dla danych wyborów.

W związku z powyższym tworzy się obwód głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach, przebywających w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Lesznie.Opracowanie:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna
Antoni MAZANKIEWICZInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mazankiewicz Antoni
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.