Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/131/2007 dot. nadania nazwy ulicom (HASIORA, KUDELLI)

Uchwa??a nr XIII/131/2007 dot. nadania nazwy ulicom (HASIORA, KUDELLI)

Numer uchwa??y: 131
Numer sesji: 13
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XIII /131/ 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicom


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1


Ulicom zlokalizowanym w Lesznie stanowiącym przedłużenie ulic Władysława Hasiora
i Mieczysława Kudelli nadaje się nazwę:WŁADYSŁAWA HASIORA
MIECZYSŁAWA KUDELLI


Usytuowanie ulic w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIII /131/ 2007 z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie nadania nazwy ulicom.W związku z wydzielonym terenem dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Andrzeja Krzyckiego oraz powołując się na wyrok NSA w Warszawie znak : OSK 1806/04 z którego wynika , że w gminach , które uzyskały status miasta – ulice , także niepubliczne , mające charakter ogólnodostępnych dróg wewnętrznych , muszą mieć nadawane nazwy , zaistniała potrzeba określenia nazw odcinkom ulic stanowiącym własność osób fizycznych.
Odcinki ulic stanowią przedłużenie ulic: Władysława Hasiora i Mieczysława Kudelli, uzasadnione jest więc nadanie tych nazw powstałym odcinkom .Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sucholi??ski Marian
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.