Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/130/2007 dot. nadania nazwy ulicy (Leszczynowa)

Uchwa??a nr XIII/130/2007 dot. nadania nazwy ulicy (Leszczynowa)

Numer uchwa??y: 130
Numer sesji: 13
Rok: 2007
U C H W A Ł A nr XIII/130/ 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / uchwala się co następuje:

§ 1


Ulicy zlokalizowanej w Lesznie w rejonie ulicy Osieckiej i Kąkolewskiej nadaje się nazwę :


L E S Z C Z Y N O W AUsytuowanie ulicy w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIII/130/ 2007 z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy.


W związku z wydzieleniem przez Miasto Leszno nieruchomości z przeznaczeniem na drogę w rejonie ulicy Osieckiej i Kąkolewskiej zaistniała potrzeba określenia nazwy ulicy .
Nowa ulica zlokalizowana jest w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego, w związku z tym uzasadniona jest kontynuacja nadawania w tym rejonie nazw nawiązujących do tematyki związanej z lasem.


Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Sucholi??ski Marian
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.